957 115 115
Zaměstnanecpojišťovny
Partnerpojišťovny
Zapomenuté LDAP heslo
Heslo LDAP účtu nelze prostřednictvím KNZ změnit. Použijte prosím standardní postup změny hesla firemního (LDAP) účtu – viz odkaz na Intranetu.
© 2018 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance GroupVerze 1.810170416(33533)N. Zobrazeno dne 18.10.2018 04:40
Help linka Zobrazit kontakty
Test systému