957 115 115
Zaměstnanecpojišťovny
Partnerpojišťovny
Zapomenuté LDAP heslo
Heslo LDAP účtu nelze prostřednictvím KNZ změnit. Použijte prosím standardní postup změny hesla firemního (LDAP) účtu – viz odkaz na Intranetu.
© 2018 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance GroupVerze 1.812120511(35334)N. Zobrazeno dne 15.12.2018 18:55
Help linka Zobrazit kontakty
Test systému