957 115 115
Zaměstnanecpojišťovny
Partnerpojišťovny
Zapomenuté LDAP heslo
Heslo LDAP účtu nelze prostřednictvím KNZ změnit. Použijte prosím standardní postup změny hesla firemního (LDAP) účtu – viz odkaz na Intranetu.
© 2019 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance GroupVerze 1.906120412(39851)N. Zobrazeno dne 17.06.2019 08:36
Help linka Zobrazit kontakty
Test systému